SAINIK SCHOOL

Sujanpur Tira (H.P.)

Student Appointments for Session 2017-18

Appointments

Appointment Cadet Name Roll No
School Captain Cadet Govind Pathania  2961
School Vice Captain Cadet Mayank Gupta  2970
School Literary Captain Cadet Hritvik Passey  3023
School Sports Captain Cadet Haridas Kumar  2995

House Captains

House Name Cadet Name Roll No
Chenab Cadet Anirudh Thakur  2983
Ravi Cadet Jatin Thakur  2977
Jhelum Cadet Kashish Guleria  2998
Satluj Cadet Shashwat Sharma  2968
Beas Cadet Nishant Madhav  2988
Yamuna Cadet Puneet Singh  2981
 

House Adjutants

House Name Cadet Name Roll No
Chenab  Cadet Parvarish  3054
Ravi  Cadet Panshul Sharma  3046
Jhelum  Cadet Sahil Sharma  2998
Satluj  Cadet Anurag Kanav  2961
Beas  Cadet Ankush Shree  2960
Yamuna  Cadet Bhavesh Sharma  2970
CDT Govind Pathania
School Cadet Captain
CDT Mayank Gupta (2970)
School Cadet Adjutant
CDT Hritvik Passey
School Literary Captain
CDT Haridas Kumar (2995)
School Sports Captain
CDT Jatin Thakur (2977)
Ravi House Captain
CDT Punit Singh (2981)
Yamuna House Captain
CDT Kashish Guleria (2998)
Jhelum House captain
CDT Anirudh Thakur
Chenab House Captain
CDT Shashwant Sharma (2968)
Satluj House
CDT Nishant Madhav (2988)
Beas House